Projekt

Klinika BHP

Wykorzystane technologie

Z myślą o wysokiej jakości jak i efektywności wdrożenia użyliśmy:

html5"
rwd"
jQuery"
css3"

KlinikaBHP

Klient: KlinikaBHP - szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ.

Cel: Kompleksowa budowa wizerunku w internecie dla firmy szkoleniowej klinikabhp.

Działanie: Nasza firma została wybrana do stworzenia marki KlinikaBHP od samego początku, poprzez zaprojektowanie logotypu wraz z kompletną identyfikacją wizualną oraz stworzenie serwisu internetowego.

Rezultaty: Efektem naszej pracy jest wykreowanie marki jaką jest klinikabhp oraz stworzenie serwisu internetowego bazującego na systemie Wordpress.

Strona WWW: klinikabhp.pl